INVITASJON

Virksomhetsleder Kirkens Bymisjon Merete Haslund presenterer boka

Virksomhetsleder Kirkens Bymisjon, Merete Haslund, presenterer boka «SAMMEN om det gode måltidet» i Kirkens Bymisjon kafé på Torvet i Arendal.

Med boka «SAMMEN om det gode måltidet» inviterer vi til en reise gjennom ulike historier, kulturer og mattradisjoner.

Mennesker som har flyktet fra hjemlandet sitt, har tatt det vanskelige valget om å forlate familie, venner og steder de bærer i hjertene sine. Den nye boka «Sammen om det gode måltidet» fra Pagina Forlag og Kirkens Bymisjon Arendal er et resultat av hva flyktninger fra forskjellige konfliktområder i verden har blitt tilbudt i tilknytning til å lære norsk ved Arendal voksenopplæring. Målet er at flyktningene skal lære norsk og forhåpentligvis få jobb slik at de kan bygge opp en ny tilværelse i et nytt land – lang borte fra det de har kjært.

Grenseløs matglede
I denne boka møter du mennesker som har flyktet fra hjemlandet sitt og forlatt familie, venner og steder som de bærer med seg i hjertene sine. Her åpner de seg om sin historie og sine tradisjoner fra hjemlandet de måtte flykte fra. Når Kirkens Bymisjon ønsket å formidle noe av dette, ville virksomhetsleder Merete Haslund og prosjektleder Bente Bergseth i Kirkens Bymisjon Arendal å invitere alle til å være sammen, på tvers av geografi og kultur, om det gode måltidet. Mattradisjonene som har fulgt med på den dramatiske reisen flyktningene har bak seg, representerer en hel verden av spennende smaker, lukter og farger. Og når vi deler et måltid, er vi som åpnest og mest mottakelig. Dette er bakgrunnen og motivasjonen for å samle historiene, oppskriftene og samarbeidet i en helt spesiell matbok «Sammen om det gode måltidet». Lærer Marianne Longum Gauperaa og samfunnskontakt Hilde Mjøs ved Arendal voksenopplæring har bidratt mye i dette prosjektet og bidratt til å få elevene til å åpne seg, delta og dermed også formidle sine historier og mattradisjoner.

Sammen om det gode måltidet
Mattradisjonene flyktningene har tatt vare på og fører videre i sin nye tilværelse i Norge, representerer en hel verden av spennende smaker, lukter og farger. Boka formidler dette og inspirerer til å bruke oppskriftene og invitere til å være sammen om det gode måltidet.

Bli kjent med arabisk matkultur
Boka «Sammen om det gode måltidet» er resultatet av fem års historie der frivilligheten, det offentlige og det kommunale har arbeidet sammen. Det er ikke bare en historie om virksomheten til Kirkens Bymisjon og Arendal voksenopplæring – men først og fremst er det de personlige historiene fra hver enkelt deltaker. Vi tror alle vil bli både litt åpnere og litt klokere av å få et gløtt inn i deres liv, deres historie og deres matkultur. Og nettopp det sanselige måltidet gjør oss nysgjerrige på våre nye innbyggere, og vi får noe å snakke om, spørre om – bygge relasjoner gjennom inkludering.

Prosjektleder Bente Bergseth presenterer noen av dem som har fortalt sin historie og som presenterer sin matrett i boka

Prosjektleder Bente Bergseth presenterer noen av dem som har fortalt sin historie og som presenterer sin matrett i boka «SAMMEN om det gode måltidet».

Vi trenger kunnskap om hverandre
«Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt – uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk.» Dette sa H.M. Kong Harald i sin nyttårstale til folket i 2010, og inspirerte Kirkens Bymisjon i Arendal til å starte opp Sosialt entreprenørskap – forløperen til Kirkens Bymisjon og Arendal voksenopplærings pedagogiske tilbud «BRA skole og Spis sammen».

Kjøp boka
«SAMMEN om det gode måltidet selges hos Kirkens Bymisjon Arendal, utvalgte bokhandlere og via Kirkens Bymisjon samarbeidspartnere. Boka kan også bestilles gjennom forlaget.

For mer info om boka, salgssteder, bestilling med mere, kontakt virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon Arendal, Merete Haslund på e-post: merete@skbat.no eller på mobil 472 85 956

Bente Bergseth signerer førsteutgaven av boka

Bente Bergseth signerer førsteutgaven av boka «SAMMEN om det gode måltidet». Boka får du kjøpt hos Kirkens Bymisjon i Arendal – og andre steder der Kirkens Bymisjon er til stede.

«SAMMEN om det gode måltidet»

Ny bok som inviterer til å bli kjent med arabisk matkultur og noe av det flyktninger fra Midt-Østen har måttet legge bak seg da de flyktet fra det de har kjært.

Boka tilbys nå til nedsatt pris kr 299,-

For mer info, kontakt:
Karl Eivind Lund, Kirkens Bymisjon Arendal: Tlf.: 482 74 288 
Øivind Berg, forlagssjef Pagina Forlag: Tlf.: 905 07 233 (e-post: berg@pagina.no)