Pagina er latin og oversatt til norsk betyr det side eller sidenummer i en trykksak, magasin eller bok. Da vi etablerte forlaget i 2020, ønsket vi å bygge opp et nytt forlag solid forankret i landsdelen vår – Sørlandet. Vår utgivelsesprofil styres i stor grad av vårt motto «nye sider fra Sørlandet». Dermed landet vi på ordet pagina, som er et kjent begrep i trykkeribransjen, om enn ikke like allment kjent, selv om mange forholder seg til sidetall når de har et trykt medium i hendene.

Pagina forlag skal være et forlag for hele landet. Vår primære målsetting er imidlertid å utvikle forlaget til det ledende forlaget på Sørlandet. Dette vil vi gjøre  gjennom nøye utvalgte utgivelser som vi har tro på, og som vi mener er viktige å utgi. Forfattere som ønsker å gi ut bok på vårt forlag, er velkommen til å sende inn manus til vår redaksjon.

Bokbyen Tvedestrand og Bokbyen forlag har markert seg i det litterære landskapet på Sørlandet. Men da Bokbyen og Bokbyen forlag ble rammet av konkurs, var vi noen sentrale personer som gikk sammen om å bygge opp et nytt, seriøst forlag som kunne videreføre mye av det solide arbeidet som ble gjort i Bokbyen forlag. For forfattere og bokhandlere betyr etableringen av Pagina forlag at den type utgivelser som Bokbyen forlag fikk sitt gode rykte fra, blir videreført og enda tydeligere definert som sørlandslitteratur.