Raet nasjonalpark – et marint verneområde – Raet National Park – a marine protected area

Raet nasjonalpark – ny bok med tekstinnhold på to språk – norsk og engelsk som formidler naturverdiene i nasjonalparken under vann og i strandsonen. Raet nasjonalpark har 98% av sitt areal under havoverflaten og de resterende 2% er øyer, holmer, skjær og strandsone, samt noen landområder med spesielle naturverdier på endemorenen fra siste istid – raet – som har gitt nasjonalparken navn.

I denne boka presenteres nasjonalparken som strekker seg fra Lyngør i Tvedestrand kommune gjennom den ytre kyststripa i Arendal kommune til Valøyene i Grimstad kommunes skjærgård.

Denne kyststripa blir av mange omtalt som hele Norges sommersted, og hit kommer båtturister og andre besøkende i tusentall hvert år for å oppleve den fantastiske kystnaturen og nyte livet på de blå flater. Det mange imidlertid ikke vet er hvor mangfoldig livet er under disse blå flatene. Derfor settes søkelyset i denne boka spesielt på hva som finnes i havet, på dypt og på grunt vann og hva som lever i strandsonen i grenselandet mellom hav og land.

Boka er forfattet av Øivind Berg, Jan Atle Knutsen og Øystein Djupedal, som alle sto bak det store praktverket om Raet nasjonalpark som kom ut i 2017.

Denne utgivelsen er spisset inn på de marine naturverdiene og henvender seg til et internasjonalt publikum. De dyktige fotografene Øystein Paulsen, Jarle Kvam, Tore Moy, May Elin Aunli og Geir Eliassen har levert fantastiske naturbilder som utfyller forfatternes egne bilder fra nasjonalparkområdene – over og under vann.

 

Øivind Berg